motoweekend.com.pl
Wydarzenie Roku
=> Regulamin Wyścigu
=> Regulamin Treningów Pucharu
=> Harmongram Pucharu
=> Zgłoszenia do Pucharu
NAGRODY
Plan Treningów
Regulamin Treningów
Regulamin Pucharu SUPERBIKE
Stunt
Zabezpieczenie
Cennik
Zgłoszenia
Kontakt
Klasyfikacja Pucharu SUPERBIKE
Wyniki 2010-2011
Galerie
Video
Tor SUPERBIKE
Serwis Motocyklowy
SMG Hamownia
Media o Nas
Otwarcie Toru Superbike
Eventy dla Firm
Polecenia
Grill Party
Praktyki
Zakończenie Sezonu 2012
Regulamin Wyścigu
WYŚCIG O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA BIAŁA PODLASKA
REGULAMIN WYŚCIGU


ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1.) W wyścigu może startować zawodnik, który odbędzie okrążenie z pomiarem czasu.

2.) Uzyskany czas zawodnika decydował będzie o jego pozycji na starcie.

3.) Do wyścigu kwalifikuje się maksymalnie 25 zawodników z najlepszymi czasami do jednej kategorii pojemności, łącznie 50 zawodników w klasie do 600 ccm i powyżej 600ccm

4.) Dystans wynosi 15 okrążeń + 1 wolne.


WYMAGANIA TECHNICZNE

Obowiązkowe:

1. Kask typu ZAMKNIĘTY
2. Kompletne ubranie motocyklowe

Wskazane:

1. Sportowy kombinezon
2. Owiewki ,,torowe”


PRZEBIEG

1. Wyjazd do wyścigu odbywa się przez 5 minut liczone od terminu ustalonego przez organizatora – nieprzestrzeganie tego harmonogramu skutkuje niedopuszczeniem do startu.

2. Po wjeździe na tor i zajęciu ustalonych pozycji zawodnicy startują najpierw do okrążenia rozgrzewkowego, po czym zajmują wskazane miejsce na starcie.

3. Po sygnale oznajmiającym brak przeciwwskazań, odbędzie się start ostry.

4. Przed wyścigiem zawodnicy mają obowiązek odbyć szkolenie - zapoznać się z obowiązującym regulaminem i oznaczeniem flag.

5. Podczas wyścigu, zawodnicy mają obowiązek przestrzegać zasad fair-play oraz trzymać się wyznaczonej trasy.

6. Zawodnika niestosującego się do w/w regulaminu oraz zaleceń, wirażowi i organizator mogą „wymachać” w trakcie jazdy, co równoznaczne jest z dyskwalifikacją.

7. Zawodnik ma się stosować do poleceń wirażowych na trasie:
KLASYFIKACJA

1. Zwycięża zawodnik, który jako pierwszy przekroczy linię mety po 15 okrążeniach.

2. Pierwszych trzech zawodników otrzymuje Nagrody rzeczowe oraz pieniężne.

3. Wszyscy zawodnicy wyścigu otrzymują pamiątkowe dyplomy.

4. W przypadku przerwania wyścigu:

- gdy pozostało do końca 7 lub mniej okrążeń, konkurs jest zakończony obowiązuje klasyfikacja ostatniego okrążenia,

- gdy do końca pozostało więcej niż 7 okrążeń, wyścig jest wznawiany z zachowaniem kolejności z momentu przerwania.


PRZEPISY KOŃCOWE
„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń organizatora oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także publikowane w innych formach przekazu np. poprzez internet. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883)."
 

Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=