motoweekend.com.pl
Wydarzenie Roku
NAGRODY
Plan Treningów
Regulamin Treningów
Regulamin Pucharu SUPERBIKE
Stunt
Zabezpieczenie
Cennik
Zgłoszenia
Kontakt
Klasyfikacja Pucharu SUPERBIKE
Wyniki 2010-2011
Galerie
Video
Tor SUPERBIKE
Serwis Motocyklowy
SMG Hamownia
Media o Nas
Otwarcie Toru Superbike
Eventy dla Firm
Polecenia
Grill Party
Praktyki
Zakończenie Sezonu 2012
Regulamin Treningów

TRENINGI
MOTOCYKLEM NA TORZE


REGULAMIN TRENINGÓW

 
ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1.) W treningach po torze może uczestniczyć motocyklista, który zarejestruje się, opłaci składkę (na miejscu lub przelewem) oraz będzie posiadał numer startowy wydany mu przy rejestracji. Naklejany z przodu motocykla na owiewki lub lampę przednią.

2.) Uczestnicy na wjeździe zostaną pouczeni o podstawowych zasadach panujących na torze wyścigowym, których to zobowiązują się przestrzegać.

3.) Do udziału nie jest wymagana licencja sportowa.

4.) Każdy z uczestników treningów jest przydzielany do odpowiedniej dla niego grupy.

5.) Wjechać na tor będzie można od godz. 10:00.

6.) Uczestnik ma się stosować do poleceń wirażowych na trasie:
WYMAGANIA TECHNICZNE 

Obowiązkowe:

1. Kask typu ZAMKNIĘTY
2. Kompletne ubranie motocyklowe

Wskazane:

1. Sportowy kombinezon
2. Owiewki ,,torowe”


PODZIAŁ NA GRUPY

A - grupa sportowa

B - grupa zaawansowana

C - grupa początkująca
 
Grupa C - Pierwsze trzy okrążenia czterech sesji treningowych przejazd za instruktorem Radosławem Prządką.

Celem przejazdu za instruktorem jest dobranie optymalnego toru jazdy.

Zasady:

1. Każdy uczestnik grupy C w czasie pierwszych trzech okrążeń trzyma się jak najbliżej poprzedzającego go uczestnika.

2. Podczas okrążeń za instruktorem nie wyprzedzamy poprzedzających nas uczestników.

3. Stosujemy się do poleceń wirażowych na torze.

 

PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Ostateczną interpretację ww. regulaminu zastrzega sobie ORGANIZATOR.

2. ORGANIZATOR nie odpowiada za szkody wyrządzone przez zawodników i kibiców w mieniu i osobom trzecim.

3. „Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń organizatora oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także publikowane w innych formach przekazu np. poprzez internet. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).”

Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=