motoweekend.com.pl
Wydarzenie Roku
NAGRODY
Plan Treningów
Regulamin Treningów
Regulamin Pucharu SUPERBIKE
Stunt
Zabezpieczenie
Cennik
Zgłoszenia
Kontakt
Klasyfikacja Pucharu SUPERBIKE
Wyniki 2010-2011
Galerie
Video
Tor SUPERBIKE
Serwis Motocyklowy
SMG Hamownia
Media o Nas
Otwarcie Toru Superbike
Eventy dla Firm
Polecenia
Grill Party
Praktyki
Zakończenie Sezonu 2012
Regulamin Pucharu SUPERBIKE

TRENINGI MOTOCYKLEM NA TORZE

REGULAMIN PUCHARU SUPERBIKE

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1.) W pucharze może startować zawodnik, który odbędzie okrążenie z pomiarem czasu.

2.) Uzyskany czas zawodnika decydował będzie o jego pozycji na starcie.

3.) Do pucharu kwalifikuje się 25 zawodników z najlepszymi czasami w odpowiedniej dla siebie klasie motocykla. 

4.) Dystans wynosi 7 okrążeń + 1 wolne.


WYMAGANIA TECHNICZNE 

Obowiązkowe:

1. Kask typu ZAMKNIĘTY
2. Kompletne ubranie motocyklowe

Wskazane:

1. Sportowy kombinezon
2. Owiewki ,,torowe”

PRZEBIEG 

1. Wyjazd do wyścigu odbywa się przez 5 minut liczone od terminu ustalonego przez organizatora – nieprzestrzeganie tego harmonogramu skutkuje niedopuszczeniem do startu.
2. Po wjeździe na tor i zajęciu ustalonych pozycji zawodnicy startują najpierw do okrążenia rozgrzewkowego, po czym zajmują wskazane miejsce na starcie.

3. Po sygnale oznajmiającym brak przeciwwskazań, odbędzie się start ostry.

4. Przed wyścigiem zawodnicy mają obowiązek odbyć szkolenie - zapoznać się z obowiązującym regulaminem i oznaczeniem flag.
5. Podczas wyścigu, zawodnicy mają obowiązek przestrzegać zasad fair-play oraz trzymać się wyznaczonej trasy.

6. Zawodnika niestosującego się do w/w regulaminu oraz zaleceń, wirażowi i organizator mogą „wymachać” w trakcie jazdy, co równoznaczne jest z dyskwalifikacją.

5. Zawodnik ma się stosować do poleceń wirażowych na trasie: 

 

KLASYFIKACJA 

1. Zwycięża zawodnik, który jako pierwszy przekroczy linię mety po 5 okrążeniach. 

2. Pierwszych trzech zawodników otrzymuje limitowane puchary.

Klasyfikacja Generalna

1. Pierwszych dziesięciu zawodników otrzymuje Nagrody pieniężne. (warunkiem wypłaty nagrody pieniężnej jest udział w 11 rundach Pucharu SUPERBIKE). 

2.   Nagrody pieniężne zostaną wręczone podczas dekoracji końcowej po zakończeniu ostatniej rundy Pucharu SUPERBIKE.

3. Pierwszych trzech zawodników otrzymuje puchary oraz Nagrody rzeczowe.

4. Pierwszych 10 zawodników otrzymuje pamiątkowe dyplomy.


W przypadku przerwania wyścigu:

- gdy pozostało do końca  3 lub mniej okrążeń, runda pucharu jest zakończona obowiązuje klasyfikacja ostatniego okrążenia,

- gdy do końca pozostało więcej niż 3 okrążenia, runda pucharu jest wznawiana z zachowaniem kolejności z momentu przerwania.

Punktacja za poszczególne miejsca w wyścigu:


 

PRZEPISY KOŃCOWE 

„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń organizatora oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także publikowane w innych formach przekazu np. poprzez internet. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).


Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=