motoweekend.com.pl
Wydarzenie Roku
=> Regulamin Wyścigu
=> Regulamin Treningów Pucharu
=> Harmongram Pucharu
=> Zgłoszenia do Pucharu
NAGRODY
Plan Treningów
Regulamin Treningów
Regulamin Pucharu SUPERBIKE
Stunt
Zabezpieczenie
Cennik
Zgłoszenia
Kontakt
Klasyfikacja Pucharu SUPERBIKE
Wyniki 2010-2011
Galerie
Video
Tor SUPERBIKE
Serwis Motocyklowy
SMG Hamownia
Media o Nas
Otwarcie Toru Superbike
Eventy dla Firm
Polecenia
Grill Party
Praktyki
Zakończenie Sezonu 2012
Regulamin Treningów Pucharu
TRENINGI W PUCHARZE PREZYDENTA MIASTA BIAŁA PODLASKA

REGULAMIN TRENINGÓW
 
ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1.) W treningach po torze może uczestniczyć motocyklista, który zarejestruje się, opłaci składkę (na miejscu lub przelewem) oraz będzie posiadał numer startowy wydany mu przy rejestracji.

2.) Uczestnicy na wjeździe zostaną pouczeni o podstawowych zasadach panujących na torze wyścigowym, których to zobowiązują się przestrzegać.

3.) Do udziału nie jest wymagana licencja sportowa.

4.) Każdy z uczestników treningów jest przydzielany do odpowiedniej dla niego grupy zależnej od czasu okrążenia toru.

5.) Wjechać na tor będzie można od godz. 9:00.

6.) Uczestnik ma się stosować do poleceń wirażowych na trasie:WYMAGANIA TECHNICZNE

Obowiązkowe:

1. Kask typu ZAMKNIĘTY
2. Kompletne ubranie motocyklowe

Wskazane:

1. Sportowy kombinezon
2. Owiewki ,,torowe”


PODZIAŁ NA GRUPY
A - grupa sportowa ( zawodnicy z czasem okrążenia toru SUPERBIKE 2:12 i mniej)

B - grupa zaawansowana ( nowi zawodnicy z licencją sportową oraz zawodnicy z czasem okrążenia od 2:13 do 2:18 włącznie)


C - grupa początkująca ( nowi zawodnicy bez licencji sportowej oraz zawodnicy z czasem okrążenia powyżej 2:18 )


PRZEPISY KOŃCOWE

1. Ostateczną interpretację ww. regulaminu zastrzega sobie ORGANIZATOR.

2. ORGANIZATOR nie odpowiada za szkody wyrządzone przez zawodników i kibiców w mieniu i osobą trzecim.
3. „Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń organizatora oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także publikowane w innych formach przekazu np. poprzez internet. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).”
 

Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=